Tekstiilit ja ympäristö

Kestävä kehitys tekstiileissä -tehtävä