Teoriatunnit, sijaisen vinkit

Äventyr i Garnlandet Käsityömatka maailman ympäri Nimeä kaavamerkit -tehtävämoniste Pellava: tiedonhakutehtävä Punomo.fi-sivusto, hakutehtävä Sanaristikkoja käsityösanastosta: suomi-englanti Tehtäväpohja näyttelykäynnille