Suunnittelun opettaminen

Morfologinen analyysi käsityön suunnittelun opetuksen tukena Säpinää suunnitteluun Tuoteprojekti: Toiminnallinen tuote näkövammaiselle lapselle.