Tekstiilit ja ympäristö

Tuotteen elinkaari, tehtävä